Kontakt

Sídlo firmy

TCK, s. r. o.
Vyšná Šebastová 89
080 06 Prešov
chlebickaren@gmail.com


Objednávky

0917 945 287
chlebickaren@gmail.com


Informácie o cateringu

0918 953 036
chlebickaren@gmail.com


Rozvoz cateringu

Pondelok - Piatok: 9:30 - 13:00 hod.
Sobota - Nedeľa: 10:00 - 12:00 hod.

Fakturačné údaje

TCK s. r. o.
Vyšná Šebastová 89
080 06 Prešov
IČO: 45538361
DIČ: 2023036334
IČ DPH: SK2023036334
IBAN: SK77 1100 0000 0029 2683 7348
Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.22991/P